IEEE Öğrenci Kolları Raporlamaları

STUDENT BRANCH REPORTING VE STUDENT BRANCH OFFICER REPORTING 

Öğrenci kollarına yardımcı olmak için IEEE, faaliyetlerini raporlayan öğrenci kollarına doğrudan mali yardım sağlamaktadır. Online raporlamalar, IEEE’ye öğrenci kolunun;

 • Internet sitesi
 • E-mail adresi
 • Finansal verileri
 • Bir sonraki yıl için planladığı etkinlikleri
 • Bir önceki yıl içerisinde düzenlediği etkinlikleri
 • Öncelikli amacı, hedefi ve onları zorlayan etkenleri

hakkında güncel bilgileri sağlar.

 

Faydaları
IEEE tarafından her üye olan öğrenci başına öğrenci kollarına $2 yardım yapmaktadır.

 • Öğrenci kolunun bu parayı alması için yukarıda söylenen 2 raporlamadan başka bir faaliyet raporu göndermesine gerek yoktur.
 • Öğrenci kollarının önceki senelerde yaptıkları raporlamalar öğrenci kolu tarafından görülebilir.

 

Kurallar

 • Officer reporting yapılırken girilen kişilerin IEEE üyeliği geçerli olmalı ve görev süreleri boyunca muhafaza edilmelidir.
 • Raporlamaları yapan kişi ‘officer’ olarak değerlendirilen İdari Kurul ya da Yönetim Kurulu üyesi olabilir. Bunlara ‘Web Sorumlusu’ ve ‘Haber Bülteni/Dergi Editörü’ dahil değildir.
 • Yeni seçilen sorumlu kişiler 20 gün içerisinde rapor edilmelidirler.
 • Counselor ya da Advisor’ların üyelik dereceleri şu şekilde olabilir: Graduate Student Member, Member, Senior Member, ya da Fellow Grade.
 • Officers (Başkan, Başkan yardımcısı, Sekreter, Sayman)’ların üyelik dereceleri şu şekilde olabilir: Graduate Student Member ya da Student Member

 

Raporlamaların aşağıdaki linkler üzerinden nasıl yapıldığını görmek için IEEE – KILAVUZ‘un ilgili sayfalarına göz atabilirsiniz.

Student Branch Reporting (IEEE Kılavuz, Sayfa 14): https://sbr.vtools.ieee.org/

Officer Reporting (IEEE Kılavuz, Sayfa 19): https://officers.vtools.ieee.org/

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone